Personlig service ger tillgänglighet!

  Välkomna till Göteborgs Kemanalys! Laboratoriet ligger lätt tillgängligt från genomfartsleden i Kungsten, Göteborg. Vi erbjuder en hög servicenivå och kan vid behov utföra analyser snabbt. Vi erbjuder också rådgivning, resultatsammanställningar och utvärderingar. Vi är lätta att nå via telefon och mail.

  Telefon: 031-53 01 70

  Kemanalys@kemanalys.se

   

  Rutinmässigt är laboratoriet inriktat på analys och miljökaraktärisering av förorenat vatten. Kemanalys är ackrediterade enligt ISO 17025 av SWEDAC som borgar för en hög analyssäkerhet hos mer än 30 parametrar i framförallt avloppsvatten. Tillsammans med DGE utförs också provtagningar av miljöprover. Vi utför dessutom särskilda mindre specialtester och bedömning av t.ex. bilvårdsprodukter. Ta kontakt med laboratoriets personal för diskussion om upplägg och utvärdering.

   

  Aktuellt

  Göteborgs Kemanalys är ackrediterade enligt ISO 17025. Detta innebär att laboratoriet uppfyller de kvalitetskrav som anges i denna internationella standard. Varje analysmetod har individuella kontroller som säkerställer spårbarhet och att resultaten ligger inom angiven mätosäkerhet. Laboratoriets kvalitet kontrolleras regelbundet av oberoende externa bedömare från ackrediteringsorganet SWEDAC som gäller i alla länder som är anslutna till IAF (International Accreditation Forum). C:a 80 länder i alla världsdelar är anslutna till IAF vilket har stor betydelse för internationella handelsrelationer.